Porte cônes Pfaff Hobbylock 2.5 416602101

Porte cônes Pfaff Hobbylock 2.5 416602101

Réf. 49/83/1029

Porte cônes Pfaff Hobbylock 2.5 416602101

Description

Porte cônes Pfaff Hobbylock 2.5 416602101

Compatibilité

PFAFF

HOBBYLOCK 2.5